ENGLISH 
SEARCH    
 
   - A   + A
www.phuket4travel.com
หน้าแรก ฟอร์มติดต่อกลับ โรงแรม การชำระเงิน เกี่ยวกับเรา
สอบถามข้อมูลทัวร์และโรงแรม
ฟอร์มติดต่อกลับ
โรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต
โรงแรมหาดป่าตอง
โรงแรมหาดกะรน
โรงแรมหาดกะตะ
โรงแรมหาดในยาง
โรงแรมหาดกมลา
โรงแรมาดในหาน
โรงแรมแหลมพันวา
โรงแรมหาดสุรินทร์
โรงแรมหาดราไวย์
โรงแรมอ่าวปอ ป่าคลอก
โรงแรมเกาะพีพี
โรงแรมเกาะราชา
โรงแรมเกาะรังใหญ่
โรงแรมเกาะเฮ
โรงแรมเกาะแก้ว
โรงแรมอ่าวไร่เลย์
โรงแรมทับละมุ
โรงแรมเขาหลัก
โรงแรมตัวเมืองกระบี่
โรงแรมเขาสก
โรงแรมเกาะสมุย
โรงแรมหาดละไม เกาะสมุย
โรงแรมหาดใหญ่
โรงแรมอ่าวนาง
โรงแรมเกาะลันตา
โรงแรมคุระบุรี จ.พังงา
โรงแรมเชียงราย
โรงแรมเชียงใหม่
โรงแรมกรุงเทพมหานคร
ทัวร์เกาะพีพี-Sea Angle
ทัวร์เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เกาะไข่
ทัวร์เกาะไข่
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน
ทัวร์บานาน่าบีช (เกาะเฮ)
ทัวร์ตกปลา
ทัวร์เกาะรอกและเกาะห้าวันเดย์ทริป
ทัวร์เกาะไม้ท่อน
ทัวร์เกาะไม้ท่อนและเกาะไข่วันเดย์ทริป
ทัวร์ซีคานู สปีดโบ้ท
ทัวร์ซีคานู เรือใหญ่
ทัวร์ซันเซ็ตซีคานู เรือใหญ่
ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว
ทัวร์เกาะราชา
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะราชา + เกาะเฮ
ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ วีไอพี
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะตาชัย (Virgin Island)
ทัวร์รอบเกาะ
ตั๋วเรือโดยสาร
ทัวร์กระบี่ สี่เกาะ (Unseen)
ทัวร์เขาหลัก
ทัวร์ล่องแก่ง
ทัวร์ซาฟารี
ทัวร์เกาะพีพี-เกาะยุง-เกาะไม้ไผ่
เที่ยวทะเล 4 เกาะ 8 จุด เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะไม้ท่อน

 
| ซีคานู | ล่องแก่ง | ตกปลา | ซาฟารี เต็มวัน | ทัวร์รอบเกาะ |

ทั ว ร์ ภู เ ก็ ต ... อ่ า ว พั ง ง า
ธรรมชาติอันสวยงามกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

     อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล มีความงดงามของทิวทัศน์ ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกอบด้วยเกาะประมาณ 40 เกาะ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน จนถูกขนานนามว่า " กุ้ยหลิน เมืองไทย " เพราะมีทัศนียภาพคล้ายกับกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ำลอด รวมทั้งหาดทรายสวยงาม


  โปรแกรมทัวร์     

07:15-07.30 น.    รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก หาดกะตะ หาดกะรน 
07:45-08.00 น.    รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก หาดป่าตอง
08:00 น.    รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมือง
08:30 น.    รถออกจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งสู่จังหวัดพังงา

09:45 น.   ถึงจังหวัดพังงา แวะวัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของพังงา           
ที่หน้าถ้ำจะมีฝูงลิงที่ไม่ดุร้าย และคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี
10:15-10.30 น.  หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือกะโสม ลงเรือหางยาว ล่องอ่าวพังงาโดยผ่านลำคลองสองฟากฝั่ง
จะมีป่าโกงกางและทิวทัศน์อันสวยงาม ผ่านถ้ำลอดและชมภูเขาซึ่งมีรูปร่างคล้ายสัตว์ เช่น เขาหัวช้าง , เขาหมาจู 
11:00 น.   จากนั้นเรือจะนำท่านไปยังเขาตะปู , เขาพิงกัน เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "เจมส์บอนด์ 007 "
เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและ
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก มีร้านขายของฝากของที่ระลึกให้เลือกซื้อมากมาย
12:30 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่หมู่บ้านกลางน้ำเกาะปันหยี และท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชนมุสลิม และเดินชมสินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆ  
13:15 น.    พร้อมกันที่เรือ เพื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านเกาะปันหยี   เดินทางกลับท่าเรือกะโสม             
14:30 น.    ถึงจังหวัดภูเก็ต ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึก ของฝาก เช่น โรงงานทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และ เจมส์แกลอรี่
16:00-17.00 น.    รถส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
    
*** รายการโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***


 


 
 
โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงาโดยเรือหางยาว
เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558
 
  ราคาปกติ
  ราคาพิเศษสุดๆ
 ผู้ใหญ่
 เด็ก
 ผู้ใหญ่
 เด็ก
ราคาสำหรับคนไทย (ไม่รวมค่าธรรมอุทยาน ผู้ใหญ่ 60 เด็ก 30 อายุ 3-11 ขวบ) จ่ายตรงที่อ่าวพังงา
 1,500
 1,000
1,000
800
ราคาสำหรับชาวต่างชาติ (ไม่รวมค่าธรรมอุทยาน ผู้ใหญ่ 300 เด็ก 100 อายุ 3-11 ขวบ) จ่ายตรงที่อ่าวพังงา
 1,500
 1,000
 1,150
 950

อัตราค่าบริการรวม 
 รถตู้รับส่ง โรงแรม - ท่าเรือ - โรงแรม
 เรือหางยาว
 ทัวร์อ่าวพังงา รวมอาหาร  
 มัคคุเทศก์
 ประกันอุบัติเหตุ
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
คนไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท  /เด็ก 30 บาท (อายุ 3-11 ขวบ)
ต่างชาิต ผู้ใหญ่ 300 บาท /เด็ก 100 บาท (อายุ 3-11 ขวบ) ทุกคนจ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่อุทยาน 
 
หมายเหตุ 
- ค่าเข้าชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา 20 บาท ลูกค้าจ่ายเองนะค่ะ (เฉพาะลูกค้าต่างชาตินะค่ะ คนไทย ฟรี)

*** ลูกค้าที่ส่งกลับที่สนามบิน รับไฟว์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  (ถึงสนามบินไม่เกินเวลา 15.00 น.) 
ลูกค้าต้องจ่ายค่ารถเพิ่มคนละ 100 บาทนะค่ะ (รบกวนแจ้งให้ทราบตอนทำการจองนะค่ะ)

 


คิดเพิ่มนนอกเส้นทาง
เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558


พื้นที่รับลูกค้า
เวลารับลูกค้า
จ่ายเพิ่มจากราคาทัวร์
 เกาะสิเหร่
 07.45
 250 / ท่าน [ R/T ] /1 ท่าน จ่ายเพิ่ม 500 บาท ไป กลับ
 อ่าวฉลอง
 
 100 / ท่าน [ R/T ]
 ราไวย์ , ไนหาน
 07.15
 200 / ท่าน [ R/T ]
 ไตรตรังค์
 07.30
 100 / ท่าน [ R/T ]
 นาคาเล
 07.30
 100 / ท่าน [ R/T ]
 กมลา , สุรินทร์
 08.15 - 08.30
 100 / ท่าน [ R/T ] 1 ท่าน คิดเพิ่ม 200 ไป กลับ
 บางเทา , ลายัน
 08.15 - 08.30
 150 / ท่าน [ R/T ]
 ไนยาง ( แล้วแต่ระยะทาง )
 08.30 - 08.45
 100 - 200 / ท่าน [ R/T ]
 ไม้ขาว
08.45 - 09.00
 100 / ท่าน [ R/T ]
 โคกลอย / ลันยาตาวี
 09.00 - 09.15
 150 / ท่าน [ R/T ]
 อ่าวปอ
 
 700 / เที่ยว [ O/W ]
 สนามบิน / บขส. / ย้ายโรงแรม
 
 100 / ท่าน
 แหลมพันวา
 07.30
 300 / ท่าน ( 2 ท่าน ขึ้นไป , R/T )
ในกรณีมีเฉพาะ 1 ท่าน คิด  600 บาท ( R/T )
 หาดในทอน
 08.15 - 08.30
  400 / ท่าน ( 2 ท่าน ขึ้นไป , R/T )
ในกรณีมีเฉพาะ 1 ท่าน คิด  600 บาท ( R/T )
 ไม้หมอนรีสอร์ท , รัตนาเรสซิเด้นท์
 
 100 / ท่าน [ R/T ]
 โซนกู้กู  
 100 / ท่าน [ R/T ]
 ท่าเรือแหลมหิน  
 100 / ท่าน [ R/T ]
 

ทัวร์วันเดียวเทียวสนุก

ทัวร์เกาะพีพี-Sea Angle

 ทัวร์เกาะราชา  ทัวร์กระบี่ สี่เกาะ (Unseen)  ทัวร์อ่าวพังงา
ทัวร์เกาะพีพี-PhiPhi Cruiser  ทัวร์เกาะราชา + เกาะเฮ  ทัวร์เขาหลัก  ทัวร์ซีคานู
ทัวร์เกาะไข่-เกาะยาวใหญ่-พีพี  ทัวร์เกาะราชา+เกาะเฮ วีไอพี  ทัวร์ถ้ำพุงช้าง  ทัวร์ล่องแก่ง
ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไข่  ทัวร์เกาะสิมิลัน  ทัวร์ตกปลา  ทัวร์ซาฟารี
ทัวร์พีพี-เกาะไข่ เรือ 120 ที่นั่ง  ทัวร์รอบเกาะ  ทัวร์ซันเซ็ตซีคานู  
ทัวร์เกาะไข่  ทัวร์เกาะสุรินทร์  ตั๋วเรือโดยสาร  
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน  ทัวร์เกาะเฮ    
ทัวร์เกาะรังใหญ่+ เกาะไข่นอก  ทัวร์เกาะไม้ท่อน    


 
 


www.phuket4travel.com
หน้าแรก ฟอร์มติดต่อกลับ โรงแรม การชำระเงิน เกี่ยวกับเรา
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัทภูเก็ตไฟว์สตาร์ จำกัด
100/395 หมู่บ้านศรีสุชาติ แกรนด์วิว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076261562 Fax: 076261677
Email : info@phuket5stars.com